Nasze realizacje

kombinerki

Nasza firma w obecnej formie organizacyjnej istnieje od kwietnia 1997r. W ciągu 25 lat działalności wykonaliśmy ogromną liczbę mniejszych i większych robót, wśród których najważniejsze to:

 1. Instalacja wod-kan, CO i gazu w budynku Ośrodka Zdrowia w Stykowie (w tym dwie kotłownie na kotłach Buderusa - 41kW i 24kW).
 2. Instalacja wod-kan, CO, gazu, wentylacji mechanicznej oraz kolektor sanitarny w budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie (w tym kotłownia z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej na kotle Viessmanna 170kW)
 3. Modernizacja kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Lipiu (automatyzacja pracy kotła Jubam 70kW, wentylacja wywiewno-nawiewna, wykonanie drzwi stalowych, prace remontowe przy instalacji CO)
 4. Instalacja wod-kan, CO i rozbudowa kotłowni gazowej na kotle Jubam 170kW w Budynku Wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Krynkach
 5. Instalacja wodociągowa w Szkole Podstawowej w Adamowie.
 6. Instalacja wod-kan, wraz z przyłączem wodociągowym i kolektorem sanitarnym w budynku Szkoły Podstawowej w Stawie Kunowskim
 7. Przebudowa wodociągu przy Szkole Podstawowej w Lubieni
 8. Rozbudowa instalacji wod-kan i CO w Szkole Podstawowej w Krynkach (I i II piętro)
 9. Budowa sanitariatów przy Szkole Podstawowej w Lipiu
 10. Roboty budowlano-wykończeniowe w budynkach Ośrodka Zdrowia w Stykowie, Szkoły Podstawowej w Adamowie, Szkoły Podstawowej w Rudzie i w Stawie Kunowskim (osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej w ilości ponad 900m2, osadzanie parapetów, podmurowania, glazura itp.)
 11. Budowa magazynu na terenie ciepłowni BUGAJ dla PEC w Starachowicach.
 12. Instalacja CO, gazu, wentylacji mechanicznej oraz kotłownia z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej z kotłem VIESSMANN 170 kW w Szkole Podstawowej w Stawie Kunowskim
 13. Kotłownia z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej z kotłem VIESSMANN 105kW w Szkole Podstawowej w Adamowie
 14.  Kotłownia gazowa na kotłach Viessmanna 2 x 225kW w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach (wraz z adaptacją budowlaną pomieszczeń kotłowni)
 15. Instalacja CO, wentylacji i kanalizacji w Szkole Podstawowej w Adamowie.
 16. Kotłownia gazowa wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej na potrzeby Zespołu Szkół, Hali Sportowej i Ośrodka Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krynkach (kotły Paromat- Triplex Viessmann 2x285kW, podgrzewacze Verticell 2x350l), oraz instalacje sanitarne w Hali i Ośrodku.
 17. Kotłownia gazowa wraz z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, przyłącze gazowe i wewnętrzna instalacja gazu w budynku wielorodzinnym STBS przy ul. Kopalnianej w Starachowicach (kocioł Radan 120kW)
 18. Montaż sześciu kompaktowych węzłów cieplnych o mocach 130-225kW w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Skarżysku-Kamiennej.
 19. Kompleksowy remont łazienek (2szt) w budynku SOS-W w Starachowicach.
 20. Remont instalacji CO w pomieszczeniach użytkowanych przez PCPR w budynku SOS-W
  w Starachowicach, ul. Staszica 16.
 21. Liczne instalacje sanitarne oraz roboty remontowo-budowlane w domach Inwestorów indywidualnych.
 22. Wymiana ok. 1000szt. zaworów grzejnikowych w budynkach mieszkalnych STBS-u w Starachowicach.
 23. Instalacja wod-kan, CO, wentylacji i gazu w bloku żywieniowym w Gimnazjum Publicznym w Rudzie.
 24. Remont instalacji w pomieszczeniach sanitarnych w Gimnazjum Nr 1 w Starachowicach.
 25. Instalacja wod-kan i CO w Szkole Podstawowej w Lipiu
 26. Przyłącza CO, CCW, ENN, wodociągowe i kanalizacyjne do Hali Sportowej w Krynkach
 27. Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZUS-u w Starachowicach
 28. Instalacje sanitarne w węźle żywieniowym przy Szkole Podstawowej w Brodach
 29. Instalacje CO i wod-kan w Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Lubieni oraz rozbudowa i modernizacja kotłowni w ww Szkole (kocioł Viessmann Vitoplex 225kW).
 30. Remont Bloku Żywieniowego w SOS-W w Starachowicach
 31. Modernizacja instalacji CO w Szkole Podstawowej w Brodach
 32. Wykonanie kotłowni gazowej 100kW z przygotowaniem c.w.u. oraz rozbudowa i modernizacja instalacji CO, wod-kan i gazu w budynku Urzędu Gminy w Pawłowie
 33. Wymiana grzejników, zaworów grzejnikowych oraz modernizacja odpowietrzenia instalacji CO w budynkach szkół w Krynkach, Lubieni, Lipiu, Brodach, Stykowie oraz w Ośrodku Zdrowia i Gminnym Ośrodku Kultury w Brodach w ramach programu termomodernizacji w ogólnej liczbie ok. 600 sztuk grzejników.
 34. Wykonanie kotłowni gazowych, instalacji CO i wod-kan w strażnicach OSP w Krynkach, Brodach, Stykowie oraz kawiarenkach internetowych w Krynkach, Kuczowie, Brodach i Stykowie.
 35. Wykonanie kotłowni gazowej i instalacji CO oraz remont instalacji wod-kan w Ośrodku Zdrowia w Lubieni.
 36. Wykonanie instalacji CO oraz ciepłej wody w Hali Produkcyjnej firmy PERFOPOL w Starachowicach.
 37. Wykonanie nowej instalacji CO w budynku wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Starachowicach – ok. 120 grzejników, rurociągi miedziane
 38. Wykonanie instalacji centralnej ciepłej wody w następujących budynkach wielorodzinnych:
   - Armii Krajowej 6, 8, 10
   - Majówka 2, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 20B, 24, 26A
   - Radomska 58, 60, 62
   - Zakładowa 1, 3, 5, 9
   - Konstytucji 3-Maja 7, 9, 23, 27, 31
   - Kopalniana 26
   - Na Szlakowisku 1, 3, 5, 5a
   - Staszica 11, 17
   - Piłsudskiego 76, 78, 80
   - Reja 3
   - Harcerska 7, 8
   - Kopalniana 12
   - Partyzantów 2A
   - Rejowska 24 w Skarżysku
   - Kochanowskiego 1, 2, 4
   - Kraszewskiego 1, 2, 3, 5
   - Reymonta 5
   - Sienkiewicza 1, 2, 3
   - Słoneczna 18
   - Oświatowa 1, 4
   - 8-go Maja 4
   - Kossaka 4 w Skarżysku
   - Zielna 9 w Skarżysku
   - Apteczna 10 w Skarżysku
 39. Obsługa bieżąca oraz remonty planowe w budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez STBS, ZUG, ATRIUM, ARENDA, WSPÓLNY DOM, LOKATOR, KONSORCJUM, M-2 oraz Urząd Miasta – od 2004r do chwili obecnej
 40. Wykonanie kotłowni gazowej Viessmann 220kW, instalacji wody zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji p.poż oraz instalacji CO w budynku Przychodni Zdrowia „VITA” przy ul. Borkowskiego 1 w Starachowicach.
 41. Wymiana instalacji CO oraz pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku Tysiąclecia 33 w Skarżysku
 42. Wymiana instalacji CO oraz pionów wodnych i kanalizacyjnych w budynku Sikorskiego 2 w Skarżysku
 43. Podłączenie 85 lokali mieszkalnych do instalacji ccw w budynku Rejowska 24 w Skarżysku
 44. Kompleksowa modernizacja instalacji CO wraz z montażem węzła cieplnego w budynku Staszica 17 w Starachowicach
 45. Przebudowa kotłowni i instalacji CO w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krynkach
 46. Wykonanie instalacji ccw oraz dostawa i montaż węzła cieplnego w budynku Staszica 11
 47. Modyfikacja kotłowni gazowej w ZPS „MAKÓW” Sp. z oo (moduł ccw z podgrzewaczem 1000dm3) oraz przebudowa przyłącza wodociągowego.
 48. Montaż 3 sztuk węzłów cieplnych dwufunkcyjnych o mocy 200/800kW na Osiedlu Pusha w Kielcach
 49. Przebudowa instalacji CO i wod-kan w hotelu „Uroczysko” w Cedzynie
 50. Remont instalacji CO w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starachowicach.
 51. Remont instalacji CO i gazu w Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach
 52. Wykonanie instalacji CO, CT i wod-kan oraz rozbudowa kotłowni w budynku biurowo-produkcyjnym Cersanit SA w Starachowicach.
 53.  Wykonanie instalacji sprężonego powietrza na hali wtryskarek Cersanit SA w Starachowicach.
 54. Wykonanie instalacji CO i wod-kan w budynku wielorodzinnym przy ul. Konstytucji 3-go Maja 27 w Starachowicach